Kontakt

ZooplanktonID

 

EKSPERT I BESTEMMELSE AF ZOOPLANKTON

Sarsia tubulosa

 

 

 

Jeg kan kontaktes på:

 

ZooplanktonID

Poul Seebach

Boltonvej 22

2300 København S

 

Mobil: 2886 6423

 

E-mail: poulseebach@zooplanktonid.dk

 

 

 

Thaumaleus thompsoni hun

 

Thaumaleus thompsoni tilhører vandloppe ordnen Monstrilloida, der er en af de dårligst kendte ordner af planktoniske vandlopper. Monstrilloida er en orden af parasitiske vandlopper, der er associeret med forskellige grupper af bentiske invertebrater igennem det meste af deres livscyklus og kun optræder planktonisk som reproduktive voksne individer og tidlige larvestadier.

Voksne vandlopper af ordnen Monstrilloida træffes af og til i de indre danske farvande, f.ex. Limfjorden og Aarhus Bugt.