Ekspertise

ZooplanktonID

 

EKSPERT I BESTEMMELSE AF ZOOPLANKTON

Asterias rubens bipinnaria Cancer pagurus zoëa

 

Gennem årene som konsulent har jeg primært arbejdet med zooplankton fra alle danske fjorde og kystnære områder, søer og brakvandsområder, og senest med zooplankton fra Arktisk Grønland, hvor jeg har oparbejdet prøver fra Disko Bugten og Baffin Bugten, og har derigennem oparbejdet en omfattende taksonomisk ekspertise samt økologisk viden. Desuden har jeg arbejdet med bestemmelse af fiskeæg og -larver, databehandling, udarbejdelse af tekniske rapporter om planktonøkologi samt deltaget i feltarbejde. Endvidere har jeg afholdt kurser i bestemmelse og bearbejdning af både fersk og marint zooplankton.

 

I ZooplanktonID tilbyder jeg, blandt andet:

 

  • Oparbejdning af zooplanktonprøver

 

  • Databehandling

 

  • Afrapportering

 

  • Deltagelse i større projekter

 

  • Deltagelse i feltarbejde

 

  • Afholdelse kurser i bestemmelse og oparbejdning af både fersk og marin zooplankton

 

Penilia avirostris hun - ny art i danske farvande

 

Penilia er en marin slægt af dafniefamilien Sididae, der ellers er udbredt i ferske vande.

Penilia avirostris har sin hovedudbredelse i kystnære områder af tropiske oceaner og varmere temperede regioner.

Arten blev første gang observeret på vore breddegrader i 1948 i Nordsøen, og sidenhen sporadisk i det nordlige Atlanterhav og sydlige Nordsø

I efteråret 2001 fandt jeg Penilia avirostris første gang i Aarhus Bugt, og har siden registreret den hvert år i de fleste indre danske farvande og fjorde.