CV

ZooplanktonID

 

EKSPERT I BESTEMMELSE AF ZOOPLANKTON

Centropages typicus hun og han

 

 

 

Larve af Phoronis mülleri

 

De små ormelignende phoronider, der som voksne lever nedstukket i havbunden, hvor de sidder og filtrerer vandet med deres tentakelkrone, har nogle ejendommelige gennemsigtige larver med cilie- bånd og udvækster. Denne larveform blev oprindeligt navngivet som sin egen art, Actinotrocha branchiata, et navn der er blevet bibeholdt som et teknisk navn og som kun anvendes til beskrivelse af larven.

Larver af Phoronis mülleri træffes almindeligt i de indre danske farvande i august-september.